Privacybeleid

Privacybeleid van De worstmaker
gevestigd aan Schelde 32, 7908 HL Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Schelde 32, 7908 HL Hoogeveen
06-41249244
info@deworstmaker.nl
https://deworstmaker.nl/

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
De worstmaker verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze klanten:
– Voor- en achternaam,
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer voor je betaling
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in mailreacties
– Van de websitebezoekers verzamelen we IP-adres voor Google Analytics
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Ook gebruiken we social media plugins

 

En als je een reis bij ons boekt verwerken wij ook
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– paspoort of ID-kaart nummer

 

De worstmaker verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deworstmaker.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De worstmaker verwerkt jouw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het maken van reclame en om jouw te informeren over het aanbod (gerechtvaardigd belang).

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Het afhandelen van jouw betaling
– De worstmaker analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– De worstmaker verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Verder verzendt De worstmaker een online nieuwsbrief en/of reclamefolder aan klanten en aan lezers die daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
De worstmaker neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De worstmaker bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Klantgegevens bewaart De worstmaker 2 jaar na de laatste bestelling en van klanten die mee op reis gaan 3 jaar.
De administratie van De worstmaker wordt minimaal 7 jaar bewaard na het einde van het boekjaar zoals benodigd is voor de Belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
De worstmaker deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst zoals het reisbureau en de boekhouder, onze bank, onze telefoonprovider en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting zoals de aangifte bij de Belastingdienst. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De worstmaker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De worstmaker gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@deworstmaker.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou mail te sturen met dit verzoek vanaf het mailadres dat bij De worstmaker bekend is. Dit ter bescherming van je privacy. De worstmaker zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
De worstmaker wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De worstmaker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deworstmaker.nl

 

Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 31 mei 2021

Chat openen
Hallo! Meer informatie over droge worst, spek of mijn workshops? Stuur me een berichtje!